Inschrijven nieuwe patiënten

Inschrijven nieuwe patiënten M9 Tandartsen:

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom. Voor het maken van een 1e afspraak kunt u telefonisch een afspraak maken via 020 6738114.

U dient bij een 1e bezoek altijd uw legitimatiebewijs en uw zorgpas mee te nemen.

Tijdens een 1e bezoek wordt een korte inventarisatie gemaakt van de tandheelkundige situatie, o.a. door het vervaardigen van röntgenfoto’s en een klinisch onderzoek. Ook zal er ingegaan worden op de wensen van de patiënt. Mondeling zal de behandelbehoefte besproken worden.

Aan een 1e bezoek zijn kosten verbonden zoals vermeld in de tarievenlijst.

Voor tandheelkundige complexe situaties zal een uitgebreid behandelplan opgesteld moeten worden. Naar aanleiding hiervan kan een goed inzicht gegeven worden in de behandelbehoefte en de hieraan verbonden kosten.